Rüya Tabirleri

Günlere Göre Rüya Tabirleri

1. gün: Ay başında yani ilk gün görülen rüyalar genel olarak sevinç ve hayırlı haberdir.

2. gün: İkinci günde görülen rüyalar ise üç gün sonra gelecek büyük sevinç haberine delalet edebilir.

3. gün: Üçüncü günde görülen rüyalar genel olarak iyi değildir. Bu gün görülen rüyalar için sadaka vermekte fayda vardır.

4. gün: Dördüncü günde görülen rüyalar genel olarak mala kavuşmaya ve nimete işaret edebilir.

5. gün: Beşinci gün görülen rüyalarda bir yolculuğa çıkılmasına ve nimet ve mal kazanmak için dileğe işaret edebilir.

6. gün: Altıncı gün görülen rüya genel olrak yolculuktur.

7. gün: Yedinci gün görülen rüyalar uyumsuzluk çekişme ve mücadeleye işaret edebilir.

8. gün: Sekizinci gün görülen rüyalar kaybettiğimiz bir eşyanın, malın bulunmasına delalet edebilir.

9. gün: Dokuzuncu gün görülen rüyalar direk sevince yorumlanır.

10. gün: Onuncu gün görülen rüyalar şenlik içinde sevince yorumlanır.

11. gün: Onbirinci gece görülen rüyalar ne şerre nede hayra yorumlanamaz.

12. gün: Onikinci gün görülen rüya mal, mülk, saadete delalet edebilir.

13. gün: Onüçüncü gün içinde yine üçüncü gün rüyaları gibi sadaka vermek gerekir ve iyi yorumlanmaz.

14. gün: Ondördüncü gün görülen rüyalar hayırlı haberlere ve sevinç yaşamaya tabir edilebilir.

15. gün: Onbeşinci gün yine aynı şekilde hayırlı haberler vesilesiyle sevinmeye yorumlanabilir.

16. gün: Onaltıncı gün gürlen rüyalarda, dost yada yakın arkadaşlardan bir vefat haberi almaya ve bu vesile ile keder ve üzüntüye tabir edilebilir.

17. gün: Bu gün yani Onyedinci gün görülen rüyalar çok iyidir, saadet bulmaya , istirahate bolca mal ve nimet bulmaya tabir edilebilir.

18. gün: Onsekizinci güngörülen rüyada gelecek bir müjde ile sevinmeye tabir edilebilir.

19. gün: Ondukuzuncu gün görülen rüyaların iyi rüyalar olmadığı tabir edilir.

20. gün: Yirminci gün  görülen bir rüya büyük bir adamla dostluk kurmaya tabir edilebilir.

21. gün: Yirmibirinci gün görülen rüya şerefli olmaya ve vakara işaret edebilir.

22. gün: Yirmiikinci gün görülen rüyalar direk sevince tabir edilir.

23. gün: Yirmiüçüncü gün görülen rüyalar ızdırap duymaya, korku yaşamaya ve sakınmaya tabir edilebilir.

24. gün: Yirmidördüncü gün görülen rüyalar ise kınamaya yada ayıplamaya delalet edebilir.

25. gün: Yirmibeşinci gün görülen rüyalar genel olarak büyük sevinç yaşamaya tabir edilir.

26. gün: Yirmialtıncı gün görülen rüya kudsiyete tabir edilir.

27. gün: Bu gece yani yirmiyedinci gece görülen rüya bitmeyecek sevince yorumlanır.

28. gün: Yirmisekizinci gün görülen rüya yine müjde ve sevince yorumlanır.

29. gün: Yirmidokuzuncu gece görülen rüyalardan sakınmak ve ve tevbe etmek gerekir şeklinde yorumlanmıştır.

30. gün: Otuzuncu gün bir insan gördüğü rüyada erkek yada kadın farketmeden birini görerek sevinmeye tabir edilir.

 

 

 

 

Rüya Tabirleri
Rüya Nedir ?
Rüya Tabirleri ne kadar gerçekçi oluyor ?
Rüya görüp uyandığımızda yapmamız gerekenler
Rüya tabirleri hakkında geniş bilgiler
Rüya ve Uyanıklık
Rüyalar ve Sigmund Freud
Rüya Tabirleri ve Aristo
Rüya ve uyku
Rüya ve uykuda rem dönemi
İbn-i haldun ve rüya tabirleri
Batıl Rüyalar
Sadık Rüyalar
Zahir Olan Sadık Rüyalar
Allah c.c 'dan Müjde Rüyalar
Rüya Meleğinin Gösterdiği Rüyalar
Hakikate İşaret Eden Rüyalar
Mekana Göre Delalet Eden Rüyalar
Günlere Göre Rüya Tabirleri
Rüyalar ve Yeni Buluşlar