Rüya Tabirleri

Rüya Tabirleri ve Aristo

Aristonun rüyayı ele alan iki eserinde, rüya tamamiyle psikolojinin bir dalı yada konusu haline gelmiştir. Burada yazılanlara göre rüya kötü ruhlardan kaynaklanmaktadır.Zira onlar doğanın kötü ruhlar tarafından yönetildiğini düşünmüşlerdir.bu görüşe göre rüya bir tebliğ değildir.tanrılarla akraba gördükleri ruhların yasalarından oluştuğunu düşünmüşler ve insan uyuduğu zaman bu onun ruhsal faliyeti olarak tanımlanmıştır.

Aristo, rüya faliyetinin bir kısım özelliklerini , misal olarak uyku sırasında meydana gelen bazı uyarımların, rüya tarafından büyük uyarımlara dönüştürüldüğünü düşünmektedir ve aristo bu davranıştan yola çıkarak bir sonuca varır ki buna göre rüya, başlamakta olan bedebsel bir değişimin uyanıkken fark edilmeyen izlerini, pekala hekime gösterebilir.Aristo' dan önceki insanlar ise rüyaları rüya gören ruhun bir ürünü olarak değil ilahi bir ilham olarak düşünürlerdi. Rüyada geçen zamanın ortaya koyarken karşımıza çıkacak olan iki karşı görüşü ise bu insanlarda fark etmişti.

Rüya Tabirleri
Rüya Nedir ?
Rüya Tabirleri ne kadar gerçekçi oluyor ?
Rüya görüp uyandığımızda yapmamız gerekenler
Rüya tabirleri hakkında geniş bilgiler
Rüya ve Uyanıklık
Rüyalar ve Sigmund Freud
Rüya Tabirleri ve Aristo
Rüya ve uyku
Rüya ve uykuda rem dönemi
İbn-i haldun ve rüya tabirleri
Batıl Rüyalar
Sadık Rüyalar
Zahir Olan Sadık Rüyalar
Allah c.c 'dan Müjde Rüyalar
Rüya Meleğinin Gösterdiği Rüyalar
Hakikate İşaret Eden Rüyalar
Mekana Göre Delalet Eden Rüyalar
Günlere Göre Rüya Tabirleri
Rüyalar ve Yeni Buluşlar