Rüya Tabirleri

Rüyada “Kapı Kapamak ve Açmak” görmek...

Kapı Kapamak ve Açmak

Danyal aleyhisselema göre; kapı, rüyada, kadın ile tabir olunur.Etiketler : kapı, kapı kapatmak, kapı açmak, kapıdan atlamak


Abdülgani Nablusi'ye göre, Danyal
aleyhisselema göre; kapı, rüyada, kadın ile tabir olunur. İster
bilinsin, ister bilinmesin, kapıların açıldığını görmek, rüya sahibine
hayır ve nimete, eğer kapılar yol üzerinde iseler, bu iyiliğin
çok çabuk olmasına delâlet eder. Önünde bir evin kapısının
açıldığını görmek, iyi kalpli bir kimse tarafından eline mal geçeceğine
ve bunu ailesi için harcayacağına işarettir. Evinin kapısının
kapandığını, yıkıldığını veya yandığını gören büyük bir
musibete düşer. Kapının halkasını vurduğunu veya çaldığını ve
içerden cevap verildiğini görenin duası kabul olunup aradığını
bulur. Kapıyı çaldığı zaman açılırsa, Cenab-ı Hakk (C.C) duasını
kabul eder ve onu düşmanına üstün kılar.
Evin bütün kapıları, tabirde aynı manaya gelirse de, sokak
kapısı tabirde başka şeylere delâlet eder. Bir yeni kapı yaptığını
veya kilitlediğini gören, bir kadınla evlenmek ister ve evlenir.
Kapıyı yerinden çıkarmak, karısını boşamaya; yerinden söküp
koparmak ise karısının ölmesine delâlet eder. Bir marangoza
yeni bir kapı yapmasını emrettiğini gören, genç ve bakire bir
kızla evlenir. Kapının kapanmadığını, bu yüzden açık bıraktığını
gören, dul bir kadınla evlenir.
Vahşi hayvanlardan bazılarının kapısına kadar geldiklerini
ve orada bağırdıklarını görmek, bir takım gençlerin karısına
sarkıntılık ettiklerine; kapısındaki iki halka olduğunu görmek,
karısının başka bir erkeği sevdiğine; sokak kapısının açıldığını
görmek, o yer halkına hayır ve rızk kapılarının açıldığına delâlet
eder.
Evinde gereğinden fazla kapıların açıldığını görmek evinin
yıkık ve işlerinin durgun olmasına, eğer kapılar gereğinden fazla
değilse geçiminin bolluğuna; ticaret ve kazanç kapılarının açılmasına;
kapısının halkasının koptuğunu görmek, sapıklığa; kapısını
kapamak istediği halde, kapanmadığını görmek, aciz kaldığı
bir işi işlemekten alıkonulduğuna; evinin kapılarının bir çok
taraftan açıldığını görmek, dünyalık kapılarının açılıp kendisine
bolluk getireceğine; evinin kapısını gayet büyük görmek, iyi
haline; evinin kapısını koparılıp bilmediği bir yere götürülmüş
olduğunu görmek, evine bir musibet gelmesine delâlet eder.
Evinin kapısını yere düşmüş gören, hasta ise veya hastası
varsa hemen iyileşir. Bu rüya, müjdeye ve selamete işarettir.
Evinin kapısını kapanmış görmek, o ev halkına büyük bir musibet
geleceğine; bir kapıyı kapamaya çalıştığı halde bunu yapamadığını
görmek, bir kadın tarafından bir işte zorluk çıkacağına;
bir toplumun yanına bir kapıdan girdiğini görmek, bir
işten, bir ödevden çıkmaya; dar bir kapıdan geniş bir yere çıktığını
görmek, hayır görmeye ve sıkıntıdan kurtulmaya; kapıyı
aradığı halde bulamadığını görmek, bir işte gayret ettiği halde
başaramamaya; kapının demirlerinin çıkarılmış olduğunu görmek,
karısını boşamaya delâlet eder. Kapısına bir eşik yaptığını
gören evlenir. Bilinen bir kapıyı açtığını gören, isteğini elde
etmek için bir kişiden yardım ister. Kapıyı açmaya çalıştığı
halde bunu başaramadığını gören, zor bir işe girer ve onda
fayda bulamaz. Bir kapıyı kapayıp diğerini açtığını gören, yeni
bir kadınla evlenir. Bir müddetten beri kapalı duran bir kapıyı
açtığını gören, gamdan, sıkıntıdan ve darlıktan kurtulur, beklemediği
bir yerden fayda görür. Bir rivayete göre, eşinden ayrılarak
başka biri ile evlenir. Kapıyı kapatmak karısından ayrılmaktır.
Kapısını çivilediğini gören karısına ilişki kurmayacak
kadar kalpten bağlıdır.
Cami kapısı hâkim karısı; hamam kapısı hamamcı karısı;
han kapısı hafif tabiatlı bir kadın; kale kapısı kahraman karısı;
dükkan kapısı esnaf karısı; hastane kapısı doktor karısı olarak
tabir olunur. Bir kapının önüne gelip içeriye girmediğini,
başka bir kapıdan oraya girdiğini gören, bir devlet büyüğünden
bir şey ister alamaz, daha büyük bir makama başvurmaya
mecbur olur ve istediğini elde eder.
Evin kapısı ev sahibine, oda kapısı karısına, kiler kapısı
hizmetçiye, mutfak kapısı geçime ve rızka delâlet eder. Rüyada
açık kapılar görmek, rızık bolluğuna ve geçime işarettir. Oda
kapısının yeni olması eşinin namuslu ve ahlâklı olmasına; eski
ve bozuk olması, kötü huylu olmasına; odasına yeni bir kapı
yaptırması, bekar ise evleneceğine; eski bir kapı alıp odasının
kapısına taktırması, dul bir kadınla evleneceğine; evli ise, başka
bir kadınla ilişki kuracağına; oda kapısını yerinden çıkarıp
atmak veya satmak, karısını boşayacağına delâlet eder. Oda
kapısının demirden olduğunu görenin karısı ahlâk ve namus
sahibi olur. Oda kapısındaki bozukluk, eskilik ve boyasızlık karısının
ahlâkı ile kıyaslanır.
Evinin kapısında bir değişiklik olduğunu görmek, ev sahibinin
halindeki değişikliğe işarettir. Evinin kapısının düştüğünü,
dışa doğru kopup devrildiğini, yandığını veya kırılıp parçalandığını
görmek, ev sahibine bir musibet ve felaket geleceğine
delâlet eder. Evin kapısının koparıldıktan sonra yine yerinde
durduğunu görmek, ev sahibinin yeniden işlerinin düzeleceğine;
kapı yerinin duvarla örülmüş olduğunu görmek, rüya sahibinin
karısı tarafından bir musibete uğrayacağına; sokak kapısının
büyümesi genişlemesi, sağlamlaşması ev sahibinin halinin iyileşeceğine;
bir canavarın kapıdan içeriye girdiğini görmek, kötü
kimselerin evin içine girip fenalık yapacaklarına; evinin kapısını
arayıp da bulamadığını görmek, eğer mahkemede bir davası
varsa, kazanacağına; bildiği veya bilmediği yerlerde bir takım
kapıların açıldığını görmek, dünyanın kendisine açıldığına;
evinde gerektiğinden fazla kapılar varsa o evde bereket ve idare
olmayacağına; açıldığını gördüğü kapılar bir yol ve cadde üzerinde
iseler, kazandığının garip ve fakir kimselere harcanacağına;
eğer kapılar evin içine doğru açılmış ise, kazancının ailesine
harcanacağına delâlet eder.
Bir evin kapısını üzerinden atlayarak girdiğini görmek, ev
sahibinin sırrını öğrendiğine işarettir. Ev kapısının öteki kapılardan
daha fazla genişlediğini görmek, bir takım insanların
izinsiz o eve gireceklerine; sokak kapısının yerinden çıkması ev
sahibinin ölümüne ve halinin kötüleşeceğine; dar bir kapıdan
geniş bir yere çıktığını görmek, sıkıntıdan kurtulmaya; evinin iki
kapısı olduğunu görmek, karısının hafifliğine; sokak kapısının
arkasına kadar açık ve dayalı olduğunu görmek, hükümet tarafından
bir zarara uğramaya veya evin yıkılacağına delâlet
eder.
Kapının halkası kapıcı veya haberci ile tabir olunur. Kapısında
iki halka olduğunu görenin iki kimseye borcu vardır. Kapısının
halkasının kırıldığını gören, sapıkça hareket eder. Sokak
kapısının yanmakta olduğunu görenin karısı ölür veya geçimi
daralır.


Facebook ile Yorumunuzu ekleyin...
Üye Olmadan Yorumunuzu ekleyin...

 Yorumlar;

 
Yorum Yazın
Rumuz
Yorumunuz